dimarts, 18 de març del 2008

Solució al cinquè problema lògic


Primer que res, cal assumir que dins de cada caixa només pot haver, com a màxim, una moneda, perquè si no, el nombre màxim de monedes que pot obtenir cadascun és difícil de determinar, i en el cas de C, potser la resposta fóra: tantes com càpien dins les capses.
Ara anem a pams.
En el cas de la sèrie A, és clar que l'únic que fa l’enunciat és decartar que hi haja alguna moneda dins les capses P i 7. Res no diu de les capses 8 i E. Així que, atés que hem assumit que pot haver una moneda d’or com a màxim en cada capsa, el benefici màxim possible seria de dues monedes.
La regla de la sèrie B, dóna menys informació encara. No garanteix que hi haja cap moneda, però tampoc no exclou cap caixa com a possible portadora. “Si hi ha una moneda d’or dins, hi ha una vocal fora”. Però del fet que hi haja una vocal fora, no se segueix que hi haja una monheda dins. La regla es complatible amb el fet que hi haja una vocal fora i no hi haja una moneda dins, només és incompatible amb el fet que hi haja una moneda dins i no hi haja una vocal fora.
En la sèrie C es garanteix que hi ha una moneda i res no es diu de la resta. Podria haver-hi una moneda en cada capsa. Per tant, és la millor opció.

1 comentari:

Adolfo ha dit...

Estic d'acord Tobies.

A mes, aixó modifica el nombre máxim de monedes que pot aconseguir cadascun, que d'aquesta manera queda de la forma (si assumim que només pot hi haure una com a máxim per caixa): A com a máxim 2 monedes; B com a máxim 4; C com a máxim 4. Pero en el cas de A i B poden hi haure 0 mentre que en C hi ha al menys una, per tant estic d'acord amb que és la millor opció.

En aquest problema si que m'has "pillat" ;)

Salutacions!