dilluns, 6 d’octubre del 2008

Solució al retrat de família nº6Com ja vaig advertir, aquest retrat té dues solucions: una normal i una malintencionada. En realitat, ambdues solucions són la mateixa, però allò que diu Llúcia es pot interpretar de dues maneres. La manera malintencionada, la va veure perfectament Marta. Simplement, copie ací el que ella va dir: “Llúcia diu que "si aquesta dona tinguera un fill, jo seria la seua tia". En principi interpretem que seria la tia del fill. Però també es podria interpretar com a que si tinguera un fill seria la tia de la dona. I com per a ser tia d'algú no fa falta que aquest algú tina un fill, assumim que si la dona no tinguera un fill, seria igualment la seua tia. Per tant, si Llúcia no té germanes, la dona pot ser la filla d'algun germà de Llúcia, amb totes les combinacions possibles que això comporta”.

L’altra interpretació de les paraules de Llúcia, la normal, és que si aquella dona tinguera un fill, ella (Llúcia) seria la tia d’aquell fill. En qualsevol cas, la relació de parentiu amb la dona del retrat és la mateixa: aquella dona és la seua neboda (la filla d’algun germà) i Llúcia seria la tia àvia del fill que tinguera. No?